– نام و نام خانوادگی: دکتر مریم رنجبر
– متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
– دارای بورد تخصصی پوست
– شماره نظام پزشکی: 131942

سوابق تحصيلی :

– گذراندن دوره پزشکی عمومی سال۱۳۸۲_۱۳۹۰
– احراز رتبه ۱۴ امتحان جامع رزیدنتی
– گذراندن دوره تخصص بیماری های پوست و مو سال ۱۳۹۰_۱۳۹۴
– دارای بورد تخصصی پوست مو زیبایی ۱۳۹۴

برنامه کاری دکتر مریم رنجبر

 نوبت دهی با هماهنگی قبلی