برنامه کاری دکتر سیدرضا شوبیری

 

 نوبت دهی با هماهنگی قبلی

 

– نام و نام خانوادگی: دکتر سیدرضا شوبیری
– متخصص پوست، مو، زیبایی
– تخصص پوست از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386- 1382
مقالات:
– شیوع ضایعات پوستی از بیماران همودیالیزی