– نام و نام خانوادگی: دکتر سولماز سلطان احمدی
– پزشکی عمومی از سال 1384-1377 (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
– طرح عمومی به مدت 2 سال در شهرستان شهداد استان کرمان
– دوره رزیدنتی بیماریهای پوست و مو از سال 1391-1387 بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
– موضوع پایان نامه- درمان الوپسی آره آتا(ریزش مو سکه ای با محلول موضعی دیفن سیپرون (DPCP)

برنامه کاری دکتر سولماز سلطان محمدی

 نوبت دهی با هماهنگی قبلی