تناسب اندام و نیمه تهاجمی لاغری با استفاده از فن آوری لیزر امروزه امکان پذیر است با درتاژ ترمینال های عروقی و لنفی لرزش پیکر های عضلانی تناسب اندام حاصل میگردد.