– نام و نام خانوادگی: دکتر مهرشاد مهاجر
–  جراحی پلاستیک و سینه شکم
– فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران
– عضو انجمن علمی جراحان عمومی ایران
– عضو مرکز زیبایی پزشکی و تناسب اندام
– مدرس دوره لیپولیز انجمن علمی جراحان عمومی ایران

 

برنامه کاری دکتر مهرشاد مهاجر

 نوبت دهی با هماهنگی قبلی